Συχνές Ερωτήσεις

Γενικές

Απάντηση:

Ο σκοπός λειτουργίας μια κλιματιστικής συσκευής είναι να αφαιρέσει θερμότητα και υγρασία από τον αέρα ενός κλειστού χώρου.

Στην εσωτερική μονάδα, με τη βοήθεια του ανεμιστήρα, έχουμε βρασμό του ψυκτικού μέσου λόγω της απορροφημένης από τον αέρα θερμότητας.

Με τη βοήθεια του συμπιεστή, ο οποίος βρίσκεται στην εξωτερική μονάδα, το ψυκτικό μέσο αυξάνει την πίεσή του και τη θερμοκρασία του.

Στη συνέχεια το ψυκτικό μέσο αποβάλλει θερμότητα προς το περιβάλλον (ατμοσφαιρικό αέρας) ώστε να σημειωθεί η θερμοκρασία και η πίεσή του και τέλος μέσω της εκτονωτικής διάταξης εισέρχεται στην εσωτερική μονάδα για να συνεχίσει την αποβολή θερμότητας και υγρασίας από τον αέρα του κλειστού χώρου.

Απάντηση:

Το VRV (variable refrigerant volume) είναι ένα σύστημα που ο αρχικός του σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από τον κατασκευαστή DAIKIN, η οποία και κατοχύρωσε το συγκεκριμένο όρο. Έτσι οι άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν τον όρο VRF (variable refrigerant flow), ενώ η λειτουργία και για τα δύο συστήματα είναι η ίδια.

Απάντηση:

Όχι! Ένα κλιματιστικό ανακυκλοφορεί τον αέρα του χώρου. Δεν φέρνει αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον στον εσωτερικό χώρο

Απάντηση:

Στο πρόγραμμα ψύξης το κλιματιστικό αφυγραίνει τον αέρα, δημιουργώντας μια εξαιρετική αίσθηση ευεξίας. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι τα κατάλληλα επίπεδα υγρασίας περιορίζουν την ανάπτυξη ακάρεων και μούχλας, γεγονός το οποίο έχει θετικά αποτελέσματα για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες. Επίσης, τα κατάλληλα επίπεδα υγρασίας εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις ηλεκτρικές συσκευές σας και την κατοικία σας.

Απάντηση:

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό όσο συχνά επιθυμείτε!

Απάντηση:

Αν και έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο μας άρθρο, υπενθυμίζουμε τον εμπειρικό τύπο:
«Για νορμάλ λοιπόν απώλειες, διαιρείται το εμβαδόν του χώρου δια 2 και πολλαπλασιάζεται επί 1000, για να βρεθεί σε BTU το ανώτερο όριο ψυκτικής ισχύος που απαιτείται.
Για παράδειγμα, για ένα σαλόνι 50 τ.μ., διαιρούμε δια 2 και βγάζουμε 25. Επί 1000, μας δίνει 25000 BTU ως ανώτερο όριο, άρα κανείς κινείται στα 20000 με 25000 BTU. Αντίστοιχα, ένα υπνοδωμάτιο 20 τ.μ. αρκείται σε 9000 BTU κ.ο.κ.»
Αν το δωμάτιο είναι ιδιαίτερα σκιερό, μειώστε την απαιτούμενη ισχύ κατά 10%. Αντίθετα, εάν βρίσκεται εκτεθειμένο στον ήλιο, προσθέστε 10%.
Για κάθε άτομο πέραν του ενός που αναμένεται να βρίσκεται στο δωμάτιο προσθέστε 600 Btu/Hr.
Αν, τέλος, το δωμάτιο είναι η κουζίνα, προσθέστε 4000 με 6000 Btu/Hr.

Απάντηση:

Σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τρόπος κατάταξης των κλιματιστικών συσκευών σε ενεργειακές κατηγορίες αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Μέχρι τώρα, το κριτήριο για την κατάταξη μιας κλιματιστικής συσκευής σε κάποια ενεργειακή κατηγορία ήταν ο συντελεστής EER(Energy Efficiency Ratio) για την ψύξη και COP (Coefficient of Performance) για την θέρμανση. Ο τρόπος υπολογισμού των δύο αυτών συντελεστών είναι πολύ απλός. Ο συντελεστής EER προκύπτει από την διαίρεση της ψυκτικής απόδοσης του μηχανήματος σε KW με την κατανάλωση ρευματος πάλι σε KW. Έτσι προκύπτει ένας καθαρός αριθμός, ο οποίος αν είναι μεγαλύτερος του 3,20 κατατάσσει την συσκευή στην ενεργειακή κατηγορία Α για την κατανάλωση στην ψύξη. Αντίστοιχα, αν διαιρέσουμε τη θερμαντική απόδοση του μηχανήματος σε KW με την κατανάλωση σε KW, προκύπτει πάλι ένας καθαρός αριθμός (COP) ο οποίος αν είναι μεγαλύτερος του 3,60 κατατάσσει τη συσκευή σε ενεργειακή κατηγορία Α για τη θέρμανση.

Αυτός ο τρόπος κατάταξης σε ενεργειακές κατηγορίες είναι σρκετά απλός, όμως αδικεί τις συσκευές Inverter γιατί ο υπολογισμός γίνεται στην ονομαστική τους απόδοση, όχι στην πραγματική. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος επιτυγχάνεται όταν οι συσκευές Inverter λειτουργούν με χαμηλότερη απόδοση.

Απο εφέτος, προκειμένου να κατατάξει τις κλιματιστικές συσκευές σε ενεργειακές κατηγορίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει τους συντελεστές SEER (Seasonal energy effiency ratio) και SCOP (Seasonal coefficient of performance) 

Ο συντελεστής SEER είναι ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της συσκευής, που ορίζεται σαν ο λόγος της ετήσιας ανάγκης σε ψύξη προς την συνολική ετήσια ενέργεια που καταναλώνεται για την ψύξη

Ο συντελεστής SCOP είναι ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της συσκευής σε θέρμανση, που ορίζεται σαν ο λόγος της συνολικής ετήσιας ανάγκης σε θέρμανση προς την συνολική ετήσια ενέργεια που καταναλώνεται σε θέρμανση

Η ενεργειακή κατηγορία κάθε κλιματιστικής συσκευής ορίζεται, ανάλογα με τις τιμές SEER και SCOP σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

 

Ενεργειακή
Κατηγορία
SEER SCOP
     
A+++ 8,50 ≤ SEER 5,10 ≤ SCOP
A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60
A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00
B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40
C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10
D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80
E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50
F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20
G SERR ≤ 2,60 SCOP ≤ 1,90

 Προκειμένου μια κλιματιστική συσκευή να επιτρέπεται η εισαγωγή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει ο συντελεστής SEER να είναι μεγαλύτερος του 3,60 και SCOP μεγαλύτερος του 3,40

Απάντηση:

COP: Συντελεστής απόδοσης στην θέρμανση.


EER: Συντελεστής απόδοσης στην ψύξη.
Και οι δύο συντελεστές δείχνουν τον λόγο μετασχηματισμού της απορροφούμενης ηλεκτρικής ισχύος σε θερμική ή ψυκτική ισχύ αντίστοιχα. Για κάθε κλιματιστικό υπάρχουν αυτοί οι συντελεστές, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ποιότητα του μηχανήματος. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτοί οι δείκτες, τόσο το καλύτερο.

Απάντηση:

SEER: Είναι ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της συσκευής, που ορίζεται σαν ο λόγος της ετήσιας ανάγκης σε ψύξη προς την συνολική ετήσια ενέργεια που καταναλώνεται για την ψύξη

SCOP: Είναι ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της συσκευής σε θέρμανση, που ορίζεται σαν ο λόγος της συνολικής ετήσιας ανάγκης σε θέρμανση προς την συνολική ετήσια ενέργεια που καταναλώνεται σε θέρμανση

Κοινά Προβλήματα

Απάντηση:

Είναι ένδειξη προβλήματος, θα χρειασθεί έλεγχος από τεχνικό για διάγνωση. (Να βγει από την τροφοδοσία – εάν είναι εφικτό – έως την επίσκεψη του τεχνικού)

Απάντηση:

Είναι ένδειξη προβλήματος. Το μηχάνημα χρειάζεται έλεγχο – συντήρηση (να βγει από την τροφοδοσία έως την επίσκεψη του τεχνικού)

Απάντηση:

Ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η λειτουργία θέρμανσης και θερμοκρασίας σωστά στο χειριστήριο (σύμβολο λειτουργίας «ήλιος» και θερμοκρασία πάνω από 23οC)

Απάντηση:

Είναι φυσιολογικό γιατί τα συμβατικά μηχανήματα κάτω από τους 8oC, χάνουν μέρος της απόδοσής τους έως και 50%

Απάντηση:

Ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η λειτουργία ψύξης και θερμοκρασίας σωστά στο χειριστήριο (σύμβολο λειτουργίας «χιονάκι» και θερμοκρασία κάτω από 23οC)

Απάντηση:

Ελέγξτε αν χρειάζονται αλλαγή οι μπαταρίες του χειριστηρίου. Ελέγξτε αν είναι στην πρίζα / αν η ασφάλεια είναι σηκωμένη / αν άλλη ηλ. συσκευή δουλεύει σε αυτή την πρίζα. Αν ναι απαιτείται έλεγχος από τεχνικό

Απάντηση:

Είναι ένδειξη προβλήματος, θα χρειασθεί έλεγχος από τεχνικό για διάγνωση. (Να βγει από την τροφοδοσία – εάν είναι εφικτό – έως την επίσκεψη του τεχνικού)

Απάντηση:

Απαιτείται η επίσκεψη τεχνικού

Απάντηση:

Χρειάζεται συντήρηση. Η μυρωδιά οφείλεται σε ανάπτυξη μικροοργανισμών λόγω ακάθαρτων επιφανειών. Αυτό αποφεύγεται με συχνή συντήρηση. (Δεν απαιτείται για μηχανήματα κάτω των δύο ετών).

Απάντηση:

Είναι φυσιολογικό. Συμβαίνει μόνο στη λειτουργία της ψύξης .

Απάντηση:

Είναι φυσιολογικό το μηχάνημα κάνει απόψυξη.

Απάντηση:

Είναι φυσιολογικό, είναι συμπυκνώματα, ο εγκαταστάτης μπορεί να έχει τοποθετήσει σωλήνα ή όχι, για την οδήγησή τους.